Privacybeleid

Privacy Statement van Podium Azijnfabriek

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze gasten.

Daarom wijzen wij je hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens kaarten te kopen. Dit kun je doen bij ons aan de Triniteitstraat 19 in Den Bosch.

Wanneer je via de website kaarten bestelt vragen wij altijd naar persoonlijke gegevens. Als we in ons verdere contact met jou gebruik maken van deze gegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten wij je weten welke gegevens we van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang wij ze bewaren en wat jouw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten verwerken wij persoonsgegevens. Naam, telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres. Wil je een volledig overzicht van jouw gegevens dan kan je een inzageverzoek doen.

Wat doen we met jouw gegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:

  • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst;
  • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren;
  • je te informeren over voorstelling, bijvoorbeeld bij belangrijke wijzigingen of een afzegging;
  • je te informeren (via de nieuwsbrief) over onze producten of diensten en deze informatie zo goed mogelijk op jouw interesses en persoonlijke voorkeuren af te stemmen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven;
  • je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken).
    Zie ook: Cookiebeleid
  • te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving.

Nieuwsbrief – wat doen we met jouw gegevens?

Ontvang je onze nieuwsbrief, dan heb je je daarvoor aangemeld. Wij vragen altijd jouw toestemming. Onderaan onze e-mails vind je een afmeldlink, waarbij je je op elk moment kunt afmelden.

Bestaat er een klantprofiel van mij?
Nee. We gebruiken alleen de door jou aangeleverde klantgegevens voor de producten en diensten die je afneemt. We maken geen klantprofiel aan. We combineren je gegevens niet met andere gegevens.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Jouw persoonsgegevens worden verwijderd als je gedurende vijf jaar geen kaartje bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons hebt afgenomen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden. Als je hebt laten weten e-mail van ons te willen ontvangen, verwijderen wij jouw gegevens niet na vijf jaar, maar tot het moment dat je je afmeldt.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben maatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. Met MailChimp, de dienst die onze nieuwsbrieven verstuurt, hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. Je gegevens zijn veilig. MailChimp is verplicht daarvoor te zorgen.

Wat zijn mijn rechten?
Je hebt altijd het recht om ons te vragen om jou inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen via https://podiumazijnfabriek.nl/contact-met-pa/

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.